Chính sách thanh toán:

  1. Thanh toán qua Tài khoản Công ty:
    • Tên người nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN SANDALS VIỆT NAM
    • Số Tài khoản: 501042634171717
    • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Nam Á – PGD Bảo Lộc – CN Lâm Đồng
  2. Đối với cá nhân: Thanh toán 100% trước khi giao hàng
  3. Đối với Doanh nghiệp: Thanh toán theo Hợp đồng mua bán