VIỆT TRÀ THỨC chính là sự gói gọn của bản sắc dân tộc về tính đa thức và niệm thức sâu sắc trong đối nhân xử thế của trà Việt mà Đôi Dép hiển dương.

Đất nước ta được ban cho thổ nhưỡng phù hợp để nhiều giống trà sinh trưởng, và từ lâu vùng đất Bảo Lộc được xem như thủ phủ của giống trà Oolong Việt Nam, với nhiều giống trà và đa dạng cách chế biến công phu đã tạo ra nhiều loại trà khác nhau

Việt Trà Thức phát huy tinh hoa văn hóa đa dạng trong thưởng lãm trà của người Việt, cùng với hồn đất Bảo Lộc để tạo ra những sản phẩm trà thấm đượm tình yêu của những người con xứ B’lao. Thông qua Việt Trà Thức, Đôi Dép muốn hướng đến cuộc sống an tĩnh, khoẻ và đẹp hơn cho mọi người.

Việt trà thức ảnh mô tả 1 | Đôi Dép

Chữ An: gồm chữ Miên (mái nhà) ở trên và chữ Nữ (phụ nữ) phía dưới – ghép thành, ý nghĩa là phụ nữ ở trong nhà thì được yên ổn. Ngày nay, AN được hiểu rộng hơn, là sự yên bình và thoải mái trong tâm trí.

Có câu “Tâm an vạn sự an”, bởi cảnh từ Tâm mà sinh, nên đối diện với thực tại như thế nào không quan trọng, giữ tâm ta được an, ắt mọi việc sẽ hanh thông.

Chữ Tĩnh chủ định không nói về hình thái bên ngoài mà là trạng thái của tinh thần. Người biết “lấy tĩnh chế động” chính là lấy cái bất biến về tinh thần để khắc chế sự biến động của thời cuộc, của nhân tình thế thái đầy nhọc mệt. Sự điềm tĩnh thể hiện sức mạnh bên trong của mỗi người.

việt trà thức ảnh mô tả 2 | Đôi Dép
việt trà thức ảnh mô tả 3 | Đôi Dép

AN TĨNH là trạng thái nội tâm an vui tĩnh tại, dù cho đối mặt với ngoại cảnh ra sao vẫn giữ cho lòng mình kiên mà không loạn, bên ngoài an mà không biến. Thưởng trà chính là sự thực hành đầy tinh tấn nhằm rèn luyện sự an định thân tâm, tĩnh tại vô vi trước thời thế xoay vần biến đổi.

việt trà thức ảnh mô tả 4 | Đôi Dép

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *